Canecuro

Over Canecuro

Canecuro richt zich op het behouden en verbeteren van de gezondheid van uw hond.

Het eerste bezoek aan Canecuro houdt in dat uw hond aan een volledig onderzoek wordt onderworpen om een duidelijker beeld van de eventuele problematiek te verkrijgen.
Aan de hand van de bevindingen wordt een behandelplan opgesteld, waarna de eerste behandelingen plaatsvinden.

De behandelingen bestaan onder andere uit:
- Manuele therapie
- Dry Needling
- Oefentherapie
- Lasertherapie

Kijk zeker verder naar onze diensten om meer informatie te verkrijgen over onze werking.


Door een correcte communicatie naar uw dierenarts toe, hopen we een nauwe samenwerking gaan om uw hond holistisch te gaan behandelen.